Our policy plan / ANBI

The Predestined Foundation: Handreiking Beleidsplan ANBI

1.1 Inleiding

HET DOEL

De Predestined Foundation is een christelijke non-gouvernementele organisatie (NGO), die uitsluitend tot doel heeft de mensheid te helpen door het leven te ondersteunen in alle beletsels van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Vanwege de frequente onrust in de wereld zoals de migratie, terroristische aanslagen,verlatenheid, oorlogen en geruchten van de oorlog.

VISIE

Onze visie in de Predestined Foundation is om een ​​vreedzaam samenleven van mensen en andere levende dingen te waarborgen, ongeacht geslacht, ras, leeftijd, beroep en religieuze overtuigingen. We zijn van plan om dit te bereiken door de Naam van Jezus Christus op te verkondigen als de Prins van Vrede, en Zijn woorden te verkondigen en ongeacht de gevolgen te werken.

MISSIE

Om een ​​vreedzaam samenleven in de wereld te verzekeren, zou het team van Predestined Foundation bij het woord van God staan ​​en integriteit tonen in alle interacties en activiteiten.

1.2 Waarom wenst ons ANBI te worden

 • Het geeft mensen vertrouwen over de organisatie.
 • Het is verplicht om een ANBI te hebben om een bankrekening voor onze organisatie te openen zoals de bank vraagt.
 • De Predestined Foundation wil als ANBI gezien worden omdat belasting op donaties aftrekbaar worden.

2 Gegevens instelling

 • Naam:- Stichting The Predestined Foundation.
 • RSIN / fiscaal nummer:- 856638481.
 • Postal or branch address:- Slotboomstraat 55A, 3082GN, Rotterdam.
 • Phone number or e-mail address:- info@thepredestined.org.

3.1 Beleid en strategie

Het doel van deze stichting is om mensen samen te brengen met het  doel om onze Heer God, de Almachtige, te aanbidden door samen te bidden en zijn glorieuze naam te prijzen door te bidden en het woord van God te delen met hymnen en spirituele liedjes, door prediking en evangelisatie te lopen met de hoop van het herstellen van veel zielen rustig naar God terug. Als volgelingen van onze Heer Jezus Christus bidden we om een ​​vreedzaam leven te hebben, terwijl we samen met anderen wonen. Vooral bij mensen die het nadeel van het leven ervaren. We hopen ook de samenwerking tussen christelijke organisaties te versterken die vrede en broederlijke liefde tussen mensen verspreiden, ongeacht hun geslacht, leeftijd, religie en nationaliteit.

3.2  Wie of wat behoort tot de doelgroep?

De algemene bevolking

3.3 Hoe zal de stichting haar doel bereiken?

 • De Stichting zal alles in het werk stellen om zijn doelstellingen te bereiken en te bereiken door:
 • Het uitvoeren van onze spirituele vaardigheden zoals het prediken en het leren van het evangelie van onze Heer Jezus Christus met behulp van de Heilige Bijbel en het zingen van gospel liedjes.
 • We zullen zorgen dat we op veel van de nationale feestdagen activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen aanbieden.
 • Het organiseren van educatieve forums, seminars / workshops met als doel het stimuleren van individuen.
 • Begin een ander christelijk project / activiteit in, dat kan zijn voor het algemene welzijn van de mensheid.

4 Werkzaamheden en activiteiten?

De activiteiten van The Predestined Foundation zijn christelijk gebaseerd en omvatten:

 • Organisatie van een gebedsbijeenkomst.
 • Prijzings- en aanbiddings bijeenkomsten.
 • Geven van basisinformatie over diaspora.
 • Samenwerken met andere niet-gouvernementele organisaties.
 • Bezoeken aan de vluchtelingencentra.
 • Vrijwilligerswerk verrichten om ouderen te helpen.
 • Bezoek de zieke en behoeftige wanneer nodig.

5 Bestuur

De raadssamenstelling omvat:

5.1- De voorzitter: – Mw Pauline Ikpa.

Beheer en leiding geven aan de raad van bestuur.

 • Om aansprakelijk te zijn voor de raad van bestuur.
 • Om de beslissingen van het bestuur aan de vrijwilligers te communiceren.
 • Vrijwillig advies geven aan vrijwilligers.
 • Om de raad en de vrijwilligers up te daten over de activiteiten van de stichting.
 • Ontwikkel en stel agenda voor vergaderingen en review de vergadering.
 • Zorg voor voldoende afronding van de basisactiviteiten.

5.2- De penningmeester: – Mw Susan Kenmoe.

 • Algemeen financieel toezicht.
 • Financiering, fondsverwerving en verkoop.
 • Financiële planning en budgettering.
 • Financiële verslaggeving.
 • Banken, boekhouding en recordhouding.
 • Beheer van vaste activa en aandelen.

5.3- De secretaris: – Mn Aondona Ikpa.

 • Zorgen dat vergaderingen goed georganiseerd en effectief genoteerd.
 • Handhaving van effectieve records en administratie.
 • Communicatie en correspondentie.

5.4 Bevestig van statutair?

De functieverdeling is momenteel gecategoriseerd in de voorzitter, penningmeester en secretaris, zodat geen individu alleen een beslissing zal nemen. Binnen de stichting zijn we van plan om een ​​”Code of Conduct Council Board” te vormen bestaand uit vrijwilligers die een interne gedragscode ontwikkelen en uitvoeren. Binnen deze gedragscodet raad van  zijn er andere kantoren zoals een beheerder en een accountant die ervoor zorgt dat alle gedragscode wordt aangenomen met betrekking tot administratie en financiën. Ook zal de interne gedragscode in een vorm van progressieve opleiding zijn om leiders te laten functioneren op andere terreinen van de organisatie. Het financieel verband is uitsluitend gebaseerd op de begroting zoals hieronder vermeld in sectie 6 hieronder over financiële gegevens. Er zullen geen beloningen zijn maar terugbetaling van alle kosten die door een lid worden gemaakt, b.v. vervoer.

6-Financial budget upto 2020

(Klik-op boven)

 Financieel verslag en de begroting voor 2017 t/m 2020 (Klik-op beneden)

Financial budget upto 2020

Financial budget 2021

The Predestined Foundation (TPF) is een stichting die zich inzet om mensen in aanraking te brengen met Gods liefde. Wij zijn immideels begonnen met evangeliseren en azielzoekers in Nederland te verwelkomen. Onze inkomen is volledig gebaseerd op de giften van het bestuur.

De posten van de begroting van 2017 vertonen veel gelijkenissen met de posten van 2016. De grote posten komen wel ieder jaar terug. De werkelijke uitgaven van 2016 en 2017 daarentegen niet. We begroten een dubbele stijging van de uitgaven ten opzichte van vorig jaar. In 2016 hebben wij ons beziggehouden met het inrichten van TPF, straatevangelisatie en azielzoekers te verwelkomen. In 2017 gaan wij een stap verder, namelijk bijbelstudies organiseren voor vluchtelingen en periodiek  activiteiten organiseren voor ouderen (pasen en  kerst).

Vanaf 2018 zijn wij van plan om cursussen, workshops en muziekoptredens te organiseren, daardoor begint de uitgaven te stijgen.